DIGI-TEXX PHẦN MỀM & CNTT

Công nghệ không thể tạo nên thành công cho một doanh nghiệp ngay lập tức, mà công nghệảnh hưởng đến cách mà doanh nghiệp sẽ phát triển trong tương lai. Tại DIGI-TEXX, chúng tôi cung cấp Dịch vụ CNTT trực tiếp hàng ngày (máy trạm, máy chủ, mạng, bảo mật, quản trị cơ sở dữ liệu) nhằm giúp quý vị đạt được các mục tiêu dự án đồng thời giúp quý vị duy trì nguồn tài nguyên CNTT dài hạn và ngắn hạn. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị, giúp quý vị cài đặt hệ thống CNTT hoặc cung cấp cho quý vị các công cụ để giám sát dự án một cách hiệu quả.

Ngoài ra, bộ phận Phần mềm của DIGI-TEXX sẽ hỗ trợ quý vị trong bất kỳ dự án nào. Các ứng dụng của chúng tôi được phát triển dựa trên các nền tảng: nhất quán, linh hoạt, khả dụng. Các dịch vụ này tập trung mạnh mẽ vào việc xử lý tài liệu và quản lý tài liệu (VD: Nền tảng xử lý tài liệu và nhập liệu – DIGI-SOFT, OCR, ICR, OMR, công cụ chuẩn hoá dữ liệu, công cụ quản lý và kiểm tra chất lượng, hệ thống quản lý tài liệu, dịch vụ web).

Tại sao nên chọn chúng tôi!

 1. BÍ QUYT: Nhiều nền tảng và mô hình công nghệ.
 2. NGUYÊN TC: Linh hoạt kết hợp với các nguyên tắc truyền thống khác.
 3. GII QUYT VN Đ: Các kỹ thuật viên hỗ trợ được trang bị khả năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề từ các hướng dẫn chính thức và không chính thức.
 4. SN SÀNG GIAO TIP: Đội ngũ của chúng tôi được đào tạo bài bản để giao tiếp hiệu quả, đây thường là điểm yếu của nhiều kỹ thuật viên hỗ trợ.

ĐIỂM NỔI BẬT VỀ CNTT & PHẦN MỀM

 • Ngôn ngữ lập trình: Java, C++, C#, Groovy, Php, HTML & CSS, Javascript
 • Nền tảng/Framework: Microsoft .NET, J2EE, Spring, BPMN, Grails, hibernate
 • Công nghệ web: Ajax, Java Server Page/Servlet, EJB, Jquery
 • Cơ sở dữ liệu: SQL Server, Postgres, MySQL
 • Môi trường làm việc: Phương pháp linh hoạt, CI (Jenkins, SVN, Sonar, Maven, Artifactory), Eclipse/Netbeans
 • Hệ điều hành máy trạm: Lubuntu, Ubuntu, Windows,…
 • Hệ điều hành máy chủ: CentOS, SLES, Windows Server,…
 • Dịch vụ: LDAP, Active Directory, Samba, NFS, Bacula, Asterisk, Elastix…
 • Giám sát: Nagios

Dịch vụ Phát triển phần mềm & CNTT của chúng tôi

Nếu quý vị cần tư vấn, hãy gửi thư cho chúng tôi.

Call Now Button
Call Now
Directions