TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

TRỌNG TÂM CHỦ YẾU CỦA CHÚNG TÔI: KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN VÀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM

Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi mô tả các giá trị mà chúng tôi chia sẻ và cách chúng tôi muốn làm việc cùng nhau vì lợi ích của khách hàng, nhân viên và cộng đồng người Việt Nam – cả trong hiện tại và tương lai:

• Chúng tôi tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu, chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
• Chúng tôi coi việc hoàn toàn tuân thủ luật pháp, minh bạch và liêm chính trong tất cả các giao dịch kinh doanh là chìa khoá để liên tục đạt vị trí dẫn đầu thị trường và thành công lâu dài trong kinh doanh ở Việt Nam.
• Chúng tôi góp phần phát triển lực lượng lao động Việt Nam có tay nghề, thông qua khuyến khích tất cả nhân viên trở thành các thành viên tận tụy và có trách nhiệm và trở thành lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai.
• • Chúng tôi là một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm, thường xuyên tham gia các hoạt động kinh doanh bền vững và các hoạt động từ thiện cho cộng đồng tại Việt Nam.
• Chúng tôi tin rằng chúng tôi chỉ có thể đạt được mục tiêu khi làm việc cùng nhau, dựa trên sự bình đẳng, công bằng và tôn trọng lẫn nhau, được tóm gọn lại trong ý tưởng trọng tâm là “Chúng tôi là DIGI-TEXX”.

Contact Us
Call Now
Directions