DIGI-TEXX ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

 Frank Schellenberg
Frank Schellenberg
Nhà Sáng Lập & Tổng giám đốc

Frank Schellenberg là Nhà sáng lập và Tổng giám đốc của DIGI-TEXX; ông được đánh giá rất cao trong ngành BPO tại Việt Nam. Ông là người giám sát định hướng chiến lược của DIGI-TEXX, quản lý mối quan hệ với các bên liên quan chính, và thúc đẩy văn hóa độc đáo của công ty. “Tôi tin rằng, gia công quy trình doanh nghiệp là tạo ra thể mạnh tập trung chuyên môn sản xuất cho doanh nghiệp và là phần thưởng được tạo trên lòng tin hợp tác!” - Ông Schellenberg.

Mail: [email protected]
Phone: +84 28 3715 5325

 Thomas Hofmaier
Thomas Hofmaier
Cổ Đông

Thomas Hofmaier là cổ đông của DIGI-TEXX, ông mang lại sự pha trộn độc đáo giữa tầm nhìn và sự thành thạo trong kinh doanh với hơn 25 năm kinh nghiệm kinh doanh quốc tế. “Chúng tôi đầu tư vào con người với quy trình nhân sự vững chắc, chất lượng giải pháp tốt, khả năng tận dụng các cải tiến quy trình từ đầu đến cuối và một kế hoạch giảm thiểu rủi ro và chuyển đổi mạnh mẽ.” - Ông Hofmaier.

Mail: [email protected]
Phone: +84 28 3715 5325

Call Now Button
Call Now
Directions