Bảo Hiểm: Giải Pháp Tối Ưu và Tự Động

Hồ Sơ Năng Lực

Nếu quý vị cần tư vấn, hãy gửi thư cho chúng tôi.

Nhận thức về Bảo hiểm và Chăm sóc sức khỏe

Quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm thể hiện sự tương tác giữa nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (như bệnh viện, phòng khám) và các doanh nghiệp bảo hiểm là bên chi trả. Trong quá trình này, để giải quyết bồi thường được chính xác, sau khi thăm khám, chẩn đoán của bác sĩ sẽ được chuyển sang một loạt các mã bảo hiểm (VD: Mã thuật ngữ dành cho các thủ tục hiện tại).

Đội ngũ của chúng tôi tại DIGI-TEXX tham gia vào quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm bằng cách khớp các chẩn đoán của bác sỹ với mã bảo hiểm quốc tế. Có thể có vài tỷ cách kết hợp mã có thể sử dụng, trong khi các ghi chú chẩn đoán giữa các bác sĩ lại khác nhau. Công việc này được thực hiện trong hệ thống điện toán đám mây của khách hàng bảo hiểm.

Với dịch vụ của DIGI-TEXX, khách hàng bảo hiểm có thể tự động hóa quá trình bồi thường và thanh toán một cách hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống của chúng tôi giảm thiểu trường hợp khớp nhầm mã của công ty bảo hiểm, đảm bảo thanh toán chính xác nhanh chóng.

Các nhà cung cấp bảo hiểm thường nhận được rất nhiều yêu cầu bồi thường bảo hiểm mỗi ngày. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm có thể có tiêu chuẩn và định dạng riêng cho hồ sơ vàđơn yêu cầu bồi thường phải tuân thủ tiêu chuẩn và định dạng đó. Hồ sơ yêu cầu bồi thường có thể chứa nhiều lỗi (VD: thừa, sai hoặc thiếu tài liệu chứng minh, định dạng sai). Nhiệm vụ chỉnh sửa và định dạng mỗi đơn yêu cầu bồi thường tốn nhiều thời gian và vô cùng phức tạp. Các điều hành viên của chúng tôi đã được đào tạo chuyên sâu và hiểu rõ về đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm để có thể phát hiện và sửa lỗi một cách kịp thời.

Các điều hành viên của DIGI-TEXX’s sẽ kết nối với hệ thống của công ty bảo hiểm để sửa đơn yêu cầu bồi thường trực tiếp, phân loại đơn và sửa lỗi nếu có. Công ty bảo hiểm có thể tiết kiệm được chi phí và giảm sai sót về mặt quy trình, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh nhờ vào các dịch vụ BPO của DIGI-TEXX. Ngoài ra, sau các kỳ nghỉ lễ, khách hàng bảo hiểm có thể phải giải quyết khối lượng lớn hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, nhưng chúng tôi đảm bảo dịch vụ của DIGI-TEXX vẫn hoạt động liên tục.

Call Now Button
Call Now
Directions