Job Archives

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 1 tuần ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tuần ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tuần ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tuần ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally. We have a lot of users with multi-million records database. You will have an…

Read More

Posted 3 tuần ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Cần Thơ
Posted 3 tuần ago

Mô tả công việc: – Nắm vững các yêu cầu liên quan đến dự án. – Công việc chính: Chỉnh màu và đổi màu, thay phong và ghép hình, sử dụng channel mask và layer mask để tách hình, sử…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tuần ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally We have a lot of users with multi-million records database. You will have an…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tuần ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được áp dụng đúng và kịp thời ở tất cả nhân viên trong ca – Chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên trong ca về dự án…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tuần ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 5 tháng ago

RESPONSIBILITIES: DIGI-TEXX has been working with Japanese clients since any years. In July 2019, we decide to put our official footprint in Japan with DIGI-TEXX Japan Branch. For that reason, we are looking for two key positions to join our…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 5 tháng ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally. We have a lot of users with multi-million records database. You will have an…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 5 tháng ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More