Job Archives

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 2 tháng ago

JOB DESCRIPTION: As a 3D Modeler, you will create high-quality digital 3D surface models used in the Building Information Modeling and product development process. Responsibilities include interpreting and defining the design intent of the industrial designer using Rhino software, translating…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 2 tháng ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally. We have a lot of users with multi-million records database. You will have an…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 2 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý, vận hành hạ tầng phần cứng máy chủ, windows server, Linux server, hệ thống ảo hóa VMware, domain controller, backup system, mail server, file server, sFTP server. Cấp phát, cài đặt và thu hồi…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 2 tháng ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally We have a lot of users with multi-million records database. You will have an…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 2 tháng ago

JOB DESCRIPTION *Business development: – Provide consultancy solutions to customer. – Expand business with existing customers locally and globally. – Track business request to make sure response time and follow up. – Research to fulfill customer’s request in the most…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tháng ago

JOB DESCRIPTION – Get requirement, investigate and work with customer/project manager to implement project. – Build up process of project. – Maintain, update, control and manage project about: quality, quantity and capacity according to production goal and customer’s requirements. –…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tháng ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally. The team will develop AI and biometric solutions for banks, insurance companies, using technologies…

Read More

Fulltime
Posted 3 tháng ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally. The team will develop AI and biometrics solutions for banks, insurance companies, using technologies…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tháng ago

JOB DESCRIPTION: You will join an agile team of a solution provider which explores latest technologies and cloud services, serving millions of daily business transaction globally. We have a lot of users with multi-million records database. You will have an…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu các công nghệ bảo mật đưa ra giải pháp và triển khai đảm bảo mức độ bảo mật cho cơ sở hạ tầng hệ thống máy chủ Windown, Linux và cơ sở hạ tầng…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 3 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: _Quản lý, sắp xếp ca cho thành viên trong nhóm nhằm đảm bảo hệ thống luôn có người giám sát 24/7 _Đào tạo, hướng dẫn các nhân viên mới; _Đảm bảo nhân viên trong nhóm tuân…

Read More

Fulltime
Tp. Cần Thơ
Posted 4 tháng ago

JOB DESCRIPTION: * Pre-processing: – Receive and check data from customer, Production Manager – Make plan and implement projects. – Write project documents. – Training and ensure staff to understand clearly project requirements. – Join the kick-off meeting of projects.…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 4 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý, sắp xếp ca cho thành viên trong nhóm nhằm đảm bảo hệ thống luôn có người giám sát 24/7 Nghiên cứu cải tiến quy trình vận hành phòng NOC nhằm đảm bảo hiệu quả…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 4 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý, sắp xếp ca cho thành viên trong nhóm nhằm đảm bảo hệ thống luôn có người giám sát 24/7 Nghiên cứu cải tiến quy trình vận hành phòng NOC nhằm đảm bảo hiệu quả…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 4 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý và vận hành hệ thống security: Patching, antivirus, log cho hệ thống cơ sở hạ tầng máy chủ, mạng, firewall, user end point. Khắc phục các sự cố về security liên quan hệ thống…

Read More