Job Archives

Mô tả chi tiết công việc – Kiểm duyệt tin đăng của khách hàng trên hệ thống theo bộ quy tắc của khách hàng, sử dụng tiếng Trung (tiếng Quảng Đông, tiếng Đài Loan) * Quyền lợi: – Tham gia đầy…

Read More

Mô tả chi tiết công việc – Kiểm duyệt tin đăng của khách hàng trên hệ thống theo bộ quy tắc của khách hàng, sử dụng tiếng Trung (tiếng Quảng Đông, tiếng Đài Loan) * Quyền lợi: – Tham gia đầy…

Read More

Mô tả chi tiết công việc – Kiểm duyệt tin đăng của khách hàng trên hệ thống theo bộ quy tắc của khách hàng, sử dụng tiếng Trung (tiếng Quảng Đông, tiếng Đài Loan)  * Quyền lợi: – Tham gia…

Read More

Mô tả chi tiết công việc – Kiểm duyệt tin đăng của khách hàng trên hệ thống theo bộ quy tắc của khách hàng, sử dụng tiếng Trung (tiếng Quảng Đông, tiếng Đài Loan) * Quyền lợi: – Tham gia đầy…

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 1 tháng ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 1 tháng ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 1 tháng ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 1 tháng ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

Fulltime
Tp. Hồ Chí Minh
Posted 1 tháng ago

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More