Ngân Hàng QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG, CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP

BANKING_V2

Quy trình khởi tạo và sàng lọc đơn xin vay vốn, phát hành thẻ tín dụng

Các khách hàng là ngân hàng nhận được hàng nghìn đơn xin vay vốn và giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng mỗi ngày cần đánh giá. Trung bình một hồ sơ cơ bản có thể dài 35-40 trang, trong khi đó bộ hồ sơ đầy đủ có thể gồm hơn 100 trang. Vì vậy cần có một giải pháp để xử lý dữ liệu và đánh giá thông tin của khách hàng một cách hiệu quả.

DIGI-TEXX triển khai một gói giải pháp dịch vụ toàn diện:

  • Giải pháp quét tiên tiến để các nhóm kinh doanh của ngân hàng từ các chi nhánh khác nhau có thể dễ dàng quét hồ sơ và chuyển vào DIGI-TEXX.
  • Quy trình xử lý tài liệu tối ưu cùng với hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ của chúng đôi đảm bảo mức độ chính xác khi nhập dữ liệu tới 99,95%.
  • Tất cả các dữ liệu nhập vào hệ thống được chia sẻ với ngân hàng thông qua Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử do Nhóm phần mềm của chúng tôi phát triển.
  • Việc phê chuẩn dữ liệu và xác nhận hồ sơ cũng do nhóm DIGI-TEXX thực hiện để thông báo cho ngân hàng khi có các giá trị dữ liệu không ăn khớp/hồ sơ không hợp lệ để điều tra thêm.

Bằng cách đảm bảo tốc độ, độ chính xác, bảo mật và xử lý trong thời gian cao điểm của dịch vụ, DIGI-TEXX giúp các ngân hàng giảm chi phí, đạt được sự hài lòng của khách hàng, đảm bảo kinh doanh liên tục và từ đó tăng khả năng cạnh tranh và tăng trưởng thị trường.

Customer Application Processing Workflow

Hồ Sơ Dịch Vụ Ngân Hàng

Hồ Sơ Năng Lực

 Nếu quý vị cần tư vấn, hãy gửi thư cho chúng tôi.

Call Now Button
Call Now
Directions