DIGI-TEXX TÀI LIỆU THÔNG TIN

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

Awards

2008

Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5 năm 2008
Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 3 năm 2008
Top Enterprises of the Year 2007, QTSC tháng 1 năm 2008

2009

Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5 năm 2009
Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 3 năm 2009
Top Enterprises of the Year 2008, QTSC tháng 1 năm 2009

2010

Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 3 năm 2010
Top Enterprises of the Year 2009, QTSC tháng 1 năm 2010

2011

Top Enterprises of the Year 2011, QTSC tháng 1 năm 2012

2012

Bng khen cy ban nhân dân TP.HCM 2011, Hội Tin học TP.HCM tháng 1 năm 2012
Top Enterprises of the Year 2012, QTSC tháng 1 năm 2012

2013

Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5 năm 2013
Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 4 năm 2013
Top Enterprise of the Year 2012, QTSC March 2013
Top Enterprise of the Year 2013, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tháng 3 năm 2013

2014

Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 4 năm 2014
30 Doanh nghip CNTT hàng đu Vit Nam 2014, VINASA tháng 4 năm 2014
Top Enterprises of the Year 2013, QTSC tháng 3 năm 2014

2015

Huy chương vàng & Top 5 ICT Vit Nam, Hội Tin học TP.HCM tháng 5 năm 2015
Gii thưởng Sao Khuê, VINASA tháng 4 năm 2015
Top Enterprises of the Year 2014, QTSC tháng 5 năm 2015

2016

Top Enterprises of the Year 2015, QTSC tháng 3 năm 2016

2007

Bng khen 2006, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1 năm 2007

2008

Gii thưởng CNTT-TT TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tháng 1 năm 2008
Bng khen 2007, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1 năm 2008
Huy chương vàng ICT Vit Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 3 năm 2008

2009

Huy chương vàng ICT Vit Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2009
Bng khen 2008, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1 năm 2009

2010

Bng khen 2009, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1 năm 2010

2011

Gii thưởng ICT TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tháng 1 năm 2011
Bng khen 2010, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1 năm 2011

2012

Gii thưởng ICT TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tháng 1 năm 2012

2013

Huy chương vàng ICT Vit Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 3 năm 2013

2014

Bng khen 2013, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1 năm 2014

2016

Bng khen 2015, Ủy ban nhân dân TP.HCM tháng 1 năm 2016

Chứng nhận

ISO 9001:2008 đặt ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, theo đó một tổ chức cần thể hiện khả năng cung cấp sản phẩm một cách phù hợp đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định hiện hành; nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua ứng dụng hiệu quả hệ thống này, bao gồm các quy trình cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và các quy định hiện hành. Chúng tôi được chứng nhận bởi TÜV Rheinland.

ISO/IEC 27001:2013 – một phần của nhóm tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 phổ biến, là tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật thông tin (ISMS) xuất bản vào tháng 10 năm 2005 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC). Tiêu chuẩn này quy định chính thức một hệ thống quản lý phải đưa việc bảo mật thông tin vào hệ thống kiểm soát quản lý cụ thể.  Chúng tôi được chứng nhận bởi TÜV Rheinland.

Nếu quý vị cần tư vấn, hãy gửi thư cho chúng tôi.

Contact Us
Directions