DIGI-TEXX GIẢI PHÁP

Dịch vụ BPO

DIGI-TEXX_BPO_SERVICES_2017_web

Quét & Lưu trữ

DIGI-TEXX_SCANNING & ARCHIVING_2017_Web

Nhập liệu & Xử lý dữ liệu

DIGI-TEXX_DATA ENTRY & PROCESSING_2017_Web

Xử lý hình ảnh

DIGI-TEXX_IMAGE PROCESSING_2017_Web

Trung tâm liên lạc & hỗ trợ

DIGI-TEXX_CONTACT & HELP DESK CENTER_2017_Web

Phần mềm & CNTT

DIGI-TEXX_SOFTWARE & IT_2017_Web

DIGI-TEXX LĨNH VỰC

Tài liệu lịch sử

Bưu chính & Logistics

Bảo hiểm & Chăm sóc sức khỏe

Thương mại điện tử & Bán lẻ

Ngân hàng

DIGI-TEXX_BANKING_2017_WEB

Khu vực công

ĐỐI TÁC DIGI-TEXX

SAIGON IT PARTNER

DIGITAL SOLUTIONS GLOBAL

CUMULUSPRO

 BPO sẽ là Chìa Khóa Thành Công cho sự phát triển của Doanh Nghiệp!

Contact Us
Call Now
Directions